Pohjoisten ekosysteemien monimuotoisuus ja toiminta

Tämä sivu on työn alla...

Tervetuloa!

NorEcoFun on pohjoisten ekosysteemien – boreaalisen metsän ja tuntureiden – monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa tutkiva tutkimusryhmä Helsingin yliopistossa. Keskitymme kasveihin ja kasviyhteisöihin, jotka ovat ekosysteemien kivijalka. Tämä kivijalka muuttaa muotoaan erityisesti tuntureilla ja boreaalisissa metsissä ilmaston ja maankäytön muutosten seurauksena. Jotta osaisimme ennakoida kivijalan muutoksia ja niiden vaikutuksia ekosysteemin toimintaan, tutkimme
1) pitkän aikavälin muutoksia luonnon kasviyhteisöissä,
2) kasviyhteisön ominaisuuksia, jotka säätelevät sen muutosherkkyyttä ja vaikutuksia ekosysteemin toiminnoille
3) miten lajienväliset vuorovaikutussuhteet ja levintä vaikuttavat kasviyhteisöjen rakenteeseen ja siten ekosysteemin toimintaan muuttuvassa ympäristössä.
Ekosysteemin toiminnot ovat luonnon prosesseja, kuten ravinteiden kierto, hiilen sidonta ja biomassan tuotanto, joiden varaan elämämme rakentuu. Ekosysteemin toimintoihin vaikuttaa ympäristötekijöiden lisäksi se, millaista lajeista systeemi koostuu ja millaisia vuorovaikutuksia lajien välillä on. Siksi tutkimuksissamme mittaamme monimuotoisuutta usein käyttäen yksilöiden ominaisuuksia, jotka kertovat millaisia yksilöt ja niistä koostuvat lajit ovat. Nämä ominaisuudet, esimerkiksi juuriston pituus tai siementen massa, voivat kuvata lajin herkkyyttä ympäristön muutoksille, suhteita toisiin lajeihin sekä panosta ekosysteemin toimintaan. Tutkimusmenetelminä käytämme maasto- ja kasvihuonekokeita, pitkän aikavälin havaintoja luonnon lajiyhteisöistä sekä matemaattista mallinnusta. Tällainen teoriaperustainen mekanismien tutkimus tuottaa tietoa, joka auttaa ennustamaan monimuotoisuuden muutoksia ja niiden seurauksia.

plant community tundra